close

Menu

Stacja demontażu pojazdów

W ramach naszej działalności, na podstawie zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, prowadzimy stację demontażu pojazdów, która spełnia wszystkie wymagania prawne, zastrzeżone dla prowadzenia tego rodzaju działalności.

Dzięki doświadczeniu, zorganizowaliśmy i zoptymalizowaliśmy świadczone przez PW MANTIS w ramach stacji demontażu pojazdów usługi tak, aby przynosiły one realne korzyści i satysfakcję naszym Klientom. W ramach współpracy z poszczególnymi Klientami, czy to konsumentami, czy to przedsiębiorcami, nieustannie wprowadzamy procedury i rozwiązania pozwalające możliwie usprawnić proces przyjęcia pojazdu do demontażu i samego demontażu.

Prowadząc stację demontażu pojazdów, przykładamy również uwagę do ochrony środowiska. Zespół PW MANTIS zdaje sobie bowiem sprawę, iż dbałość o środowisko i odpowiedzialność społeczna biznesu, nie może być jedynie szczytną ideą, a wartością przyświecającą konkretnym działaniom i rozwiązaniom.

Procedura przyjęcia danego pojazdu do demontażu, standardowo obejmuje następujące zdarzenia:

- oględziny i wycena pojazdu;

- unieważnienie tablic rejestracyjnych;

- unieważnienie dowodu rejestracyjnego;

- wydanie zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zwrot unieważnionych tablic i dokumentów demontowanego pojazdu;

- wypłacenie Klientowi uzgodnionej kwoty;

- demontaż pojazdu.

Wycena pojazdu do demontażu, jest wyceną indywidualną, natomiast o wszystkich kosztach informujemy przed zawarciem umowy, bowiem w naszej działalności i to nie tylko działalności stacji demontażu pojazdów, kierujemy się zasadami uczciwości kupieckiej i lojalności wobec naszych Klientów.

Jednocześnie, nasi doświadczeni eksperci, udzielają Klientom wszelkich informacji i porad niezbędnych dla wyrejestrowania pojazdu oddanego do demontażu w naszej stacji.

Jeśli nie są Państwo w stanie zapewnić własnego transportu pojazdu do naszej stacji demontażu, to ze względu na to, iż świadczymy również usługi transportu pojazdów kołowych, nie stanowi to realnej przeszkody dla podjęcia współpracy z PW MANTIS, bowiem odbierzemy Państwa pojazd, na uzgodnionych warunkach, z dowolnego miejsca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na potrzeby przekazania Państwa pojazdu do naszej stacji demontażu, standardowo wymagamy następujących dokumentów:

- dowód osobisty lub prawo jazdy właściciela pojazdu;

- dowód rejestracyjny pojazdu;

- tablice rejestracyjne pojazdu.

Dodatkowo, jeśli dany pojazd jest zarejestrowany w ramach działalności gospodarczej, będziemy potrzebowali także:

- w przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej temu odpisowi;

- w przypadku przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wydruku z tej ewidencji.

W przypadku, gdy czynności przekazania nam samochodu do demontażu nie będzie dokonywał właściciel lub osoba wskazana w/w odpisie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako upoważniona do jego reprezentacji, będziemy potrzebować pisemnego pełnomocnictwa – jego wzór znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce do pobrania.

Po przekazaniu nam pojazdu do stacji demontażu pojazdów, otrzymają Państwo:

- zaświadczenie o demontażu pojazdu;

- unieważniony dowód rejestracyjny;

- unieważnione tablice rejestracyjne.


Z otrzymanymi od nas dokumentami należy udać się do właściwego Wydziału Komunikacji, celem wyrejestrowania pojazdu.

close